Υποδοχή Γονέων

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
1 ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
2  
 
Τετάρτη
3  
 
Τετάρτη
4    
Τετάρτη
5    
Τετάρτη
6    
Τρίτη
7  
 
Τρίτη
8    
Τετάρτη
9    
Τετάρτη
10    
Τετάρτη
12    
 
 
13    
 
 
14    
 
 
15    
 
 
16    
 
 
17    
 
 
18    
 
 
19    
 
 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΩΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8.10-8.55 8.55-9.40 10.00-10.45 10.45-11.30 11.45-12.25 12.35-13.15 13.20-14.00
Joomla Templates at JoomlaShack.com