Άλλες Αίθουσες

Το σχολείο διαθέτει τα εξής εργαστήρια με τον ανάλογο εξοπλισμό:

Εργαστήριο Πληροφορικής


Το σχολείο διαθέτει 8 υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας στο εργαστήριό του, όπου οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων διδάσκονται τη χρήση των νέων τεχνολογιών.


Εργαστήριο Πληροφορικής Σχολείου